Nizhnyaya Tura Nizhnyaya Tura (old blazon)

Nizhnyaya Tura Nizhnyaya Tura (new blazon). Instituted on May 19, 2004.

Novouralsk Novouralsk. Instituted on July 9, 1979.

Pervouralsk Pervouralsk (old blazon)

Pervouralsk Pervouralsk (new blazon). Instituted in March, 2002.

Polevskoj Polevskoj

Revda Revda

Serov Serov

Sysert Sysert. Instituted on March 2, 1982.

The author of blazon is the artist Vyacheslav Valentinovich Sevkovsky.

Tavda Tavda. Instituted on April 29, 2003.

Turinsk Turinsk. Instituted on March 17, 1785.

Zarechny Zarechny. Instituted on June 14, 2001.


Sakhalin Oblast Smolensk Oblast

Main Page | Blazons of Provinces | Home Page